Līguma numurs VP-L-2019/54


Projekta nosaukums:
 "CastPrint fiksatora mehānisko īpašību pārbaude"

Apraksts: Projekta ietvaros tika pārbaudīta un savstarpēji salīdzināta CastPrint fiksatoru un standarta ģipša pārsēja izturība. Projektu īstenoja Latvijas Universitātes Materiālu mehānikas institūts. Rezultātā tika secināts, ka CastPrint fiksatori iztur līdz pat vairākām reizēm lielāku mehānisko slodzi kā standarta ģipša pārsēji.